KARIŲ KAPŲ

APSKAITOS KORTELĖ

Priedas № 2

prie 1990 m. TSRS gynybos
Ministerijos direktyvos

Lietuvos Respublika

šalis

07-01

kortelės numeris

07-01

kortelės numeris

1.
Kapinių vieta ir įkūrimo data:
Druskininkai m. , Druskininkų savivaldybė, pirmasis laidojimas įvyko 1962 m.
2.
Kapinių rūšis:
tarybinių karių kapinės. Kapinės įrašytos į registrą, unikalus kodas kultūros paveldo registre 4365 (senas kodas IV 181).
3.
Kapinių išmatavimai ir būklė:
Kapinių plotas 0,15 m. Paskutiniai kapinių restauracijos darbai Rusijos Federacijos lėšomis atlikti 2000 metais. Kapinių būklė 2010 m. patenkinama.
4.
Trumpas aprašymas:
1962 metais tarybinių karių kapinės perkeltos į Druskonio ežero pakrantę. Į bendrą kapą perlaidoti
žuvusių 1944 metais 71-ojo ir 36-ojo šaulių korpusų 250 karių palaikai.
5.
Palaidotų karių skaičius:
Viso: Tame tarpe Broliškuose kapuose: Individualiuose kapuose:
Žinomi: Nežinomi:
250 179 71 - -
6.
Duomenys apie palaidotus karius:
Palaidotų karių sąrašas ant 3 lapų
Palaidotų karių sąrašas ant 3 lapų lapų, žiurėti priedą № 1.
7.
Vietinės valdžios atstovai:
Druskininkų savivaldybė, Vilniaus al. 18, 66119 Druskininkai, tel. (+370-313) 51233, fax (+370-313) 55376, www.druskininkai.lt
8.
Kapinių nuotraukos:
9.
Vieta:

Druskininkai m.

8.
Kapinių nuotrauka:
9.
Dislokacija:
Papildoma informacija apie kapines
10.
Memorialinių plokščių nuotraukos:
11.
Kapinių schema:

Druskininkai m.

10.
Представитель Министерства обороны РФ
дата:   /   / 2011 г.
    подписъ, м.п.    
Ведуший специалист-эксперт Посольства РФ
в Литве А.А. Антошкин
Представитель местных органов власти
дата:   /   / 2011 г.
    подписъ, м.п.    
Директор администрации самоуправления
города Вилнюс Витаутас Миленас