KARIŲ KAPŲ

APSKAITOS KORTELĖ

Priedas № 2

prie 1990 m. TSRS gynybos
Ministerijos direktyvos

Lietuvos Respublika

šalis

57-01

kortelės numeris

57-01

kortelės numeris

1.
Kapinių vieta ir įkūrimo data:
Karių kapų g., Vilnius m., Vilniaus miestо savivaldybė, pirmasis laidojimas įvyko 1944 m., memorialas pastatytas 1951 m.
2.
Kapinių rūšis:
tarybinių karių kapinės. Kapinės įrašytos į registrą, unikalus kodas kultūros paveldo registre 2277 (senas kodas 413/48).
3.
Kapinių išmatavimai ir būklė:
Kapinių plotas 600×1000 m. Paskutiniai kapinių restauracijos darbai Rusijos Federacijos lėšomis atlikti 2006-2009 metais. Kapinių būklė 2010 m. puiki.
4.
Trumpas aprašymas:
1951 metais Vilniaus Antakalnio kapinėse, įrengus tarybinių karių memorialą, perlaidoti 3460 karių palaikai, kalvos pietinio šlaito trijose terasose ir rytinio šlaito keturiolikoje terasų ant kapų padėtos 287 granitinės antkapių lentos su žuvusiųjų pavardėmis. Prie pagrindinio paminklo ir amžinosios ugnies aukuro palaidoti 5 Tarybų Sąjungos didvyriai: gvardijos majoras I. Jaborovas, gvardijos majoras I. Jerofejevskichas,
gvardijos leitenantas N. Olševskis, jaunesnysis leitenantas G. Kirdiščevas, vyresnysis seržantas T. Šutilovas.
5.
Palaidotų karių skaičius:
Viso: Tame tarpe Broliškuose kapuose: Individualiuose kapuose:
Žinomi: Nežinomi:
3460 3446 14 3460 -
6.
Duomenys apie palaidotus karius:
Palaidotų karių sąrašas ant 58 lapų
Palaidotų karių sąrašas ant 58 lapų lapų, žiurėti priedą № 1.
7.
Vietinės valdžios atstovai:
Vilniaus miestо savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (+370-5) 211 2000, fax (+370-5) 211 2222, www.vilnius.lt
8.
Kapinių nuotraukos:
9.
Vieta:

Karių kapų  g., Vilnius  m.

8.
Kapinių nuotrauka:
9.
Dislokacija:
Papildoma informacija apie kapines
10.
Memorialinių plokščių nuotraukos:
11.
Kapinių schema:

Karių kapų  g., Vilnius  m.

10.
Представитель Министерства обороны РФ
дата:   /   / 2011 г.
    подписъ, м.п.    
Ведуший специалист-эксперт Посольства РФ
в Литве А.А. Антошкин
Представитель местных органов власти
дата:   /   / 2011 г.
    подписъ, м.п.    
Директор администрации самоуправления
города Вилнюс Витаутас Миленас